Viewing Waves (detail)

Yuan Jiang (Wentao, ca. 1680-1730), Qing Dynasty
Shanghai Museum